Dolenni

Cyrff Proffesiynol

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru http://www.cyfieithwyrcymru.org.uk
ITI http://www.iti.org.uk
IOL http://www.iol.org.uk

Cwsmeriaid Ewrolingo

Amgueddfa Cymru http://www.aocc.ac.uk
Bwrdd yr Iaith Gymraeg http://www.bwrdd-yr-iaith.org
Coleg Sir Gār http://www.colegsirgar.ac.uk
Cyfanfyd http://www.cyfanfyd.org.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy http://www.conwy.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr http://www.bridgend.gov.uk
Cynulliad Cenedlaethol Cymru http://www.cynulliadcymru.org
Cynyrchiadau Boomerang Cyf. http://www.boomerang.tv/
Green Bay Media http://www.green-bay.tv
Llywodraeth Cynulliad Cymru http://new.wales.gov.uk/?lang=cy
Llywodraethwyr Cymru http://www.llywodraethwyrcymru.org.uk
OCR Cymru http://www.ocr.org.uk/cymru
Opus TF http://www.opustf.com
Sefydliad Joseph Rowntree http://www.jrf.org.uk
Sianel Pedwar Cymru - S4/C http://www.s4c.co.uk
Y Sefydliad Tai Siartredig yng Nghymru http://www.cih.org
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr http://www.ysgolbroogwr.bridgend.sch.uk

Gwefannau Eraill

Cronfa ap-el www.ap-el.org