Cyfieithu ar y pryd

Cefndir a phrofiad

Mae cyfieithydd profiadol ar gael i ddarparu gwasanaeth cyfieithu-ar-y-pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg mewn cyfarfodydd o bob math yn ystod diwrnodau gwaith, gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Dyma enghreifftiau o gyfarfodydd y bu Ewrolingo'n cyfieithu ynddynt yn ddiweddar:

    Cyfweliadau gan Fwrdd yr Iaith i ddewis cwmni i gyfieithu Windows XP ac Office 2003 ir Gymraeg ac i ddewis ymgynghorwyr i ymgymryd phrosiectau ymchwil iaith

    Cyfarfod cyhoeddus gan Fwrdd yr Iaith i drafod Siarter Cyngor Ewrop ar Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol

    Y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig yn Nhŷr Cyffredin

    Cyfarfodydd Pwyllgor Rheoli Llywodraethwyr Cymru

    Fforwm Blynyddol Cyfanfyd

    Seminarau gan Y Sefydliad Tai Siartredig yng Nghymru

    Cyfarfodydd Bwrdd a Gweithgor Iaith Awdurdod Datblygu Cymru

    Seremonau gwobrwyo yn yr Ŵyl Ffilm a Theledu Geltaidd yng Nghaerdydd, 2005

   Nifer o gyfarfodydd yn rheolaidd ar gyfer Trosol gan gynnwys cyrsiau hyfforddi Estyn, pwyllgorau ACCAC a CBAC, Cynhadledd Addysg Cymru, Cynhadledd Addysgeg Genedlaethol Cymru, ymchwiliadau cyhoeddus gan y Comisiwn Ffiniau ac Adran Drafnidiaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Offer

Mae gan Ewrolingo 40 o glustffonau radio Sennheiser Tourguide a brynwyd yn newydd yn 2004. Gellir trefnu i logi mwy o glustffonau yn l yr angen.

Prisiau

Cyfieithu - 40 yr awr a chostau teithio yn l cyfradd o 0.40 y filltir.

Llogi offer - 20 y dydd am bob 10 clustffon