Mae Ewrolingo Cyf. yn gwmni cyfyngedig wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr.
Swyddfa Gofrestredig: Tŷ Celyn, 22 Maes-y-Grug, Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 5D
D
| Rhif y Cwmni: 6929965 | Rhif TAW: 976 7737 48 |